Om mig

”Auktoriserad translator och auktoriserad tolk” är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. Auktorisationen meddelas av Kammarkollegiet (tidigare Kommerskollegium) efter att översättaren och tolken genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha translators- och tolkauktorisation. Jag är sedan över 30 år medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) och undervisar även på språk- och översättarutbildningar bl.a. i Göteborg samt som språkhandledare inom tolkutbildningen.

Tekniska, ekonomiska och juridiska översättningar med hög och jämn kvalitet

Jag översätter tekniska och ekonomiska texter från svenska, engelska och franska till tyska, huvudsakligen för fordons- och transportindustrin, men även för verkstads- och tjänsteföretag, för hälsoföretag samt inte minst för domstolar, polis- och åklagarmyndigheten. Listan över uppdragsgivarna är lång, men eftersom en auktoriserad translator har tystnadsplikt kan jag inte nämna kunder eller uppdragsgivare.

Jag är utbildad på Technische Universität Braunschweig och lärarhögskolan i Tyskland, där jag efter 7 år universitetsstudier i Tyskland och Storbritannien tjänstgjorde som universitets- och gymnasielärare (Assessor LA) i engelska, tyska och historia. I Göteborg var jag anställd i nästan 10 år som översättare på landets största exportföretag innan jag grundade TRANSEUROPA AB som jag drev i 25 år. Sedan 2020 jobbar jag som frilansare i min gamla universitets- och hemstad Braunschweig i Norra Tyskland med översättnings- och tolkuppdrag – precis som tidigare i Sverige.

Översättningar och tolkuppdrag till tyska

Jag är av Kammarkollegiet auktoriserad tolk till och från tyska och har över 30 års erfarenhet av simultan- och konferenstolkning. Flera av Sveriges ledande politiker, inkl. statsministern, utrikesministern, socialministern, ärkebiskopen, tyska förbundskanslern och tyska förbundspresidenten, har tolkats simultant till tyska av mig på konferenser, paneldiskussioner och föredrag. Flera ledande exportföretag anlitar mig för konferens- och mässtolkning. Det gäller också myndigheter inom rättsväsendet och sjukvården i hela Sverige, men även Bokmässan i Göteborg.

Kommunikation

Mig når Du alltid utan problem – enklast kontaktar Du mig via mejl, sms, eller mitt svenska eller tyska mobiltelefonnummer.

Datorer, program och filöverföring

Texterna översätts i Office-programmen, men kan levereras i kundens format – de flesta uppdrag kommer via e-post. Om Du har betyg/registerutdrag/personbevis från Skatteverket/folkbokföringen m.m. är det enklast om Du scannar in dessa dokument och mejlar dem.

Är det jättestora filer, så hanteras dessa med hjälp av Filecentral.

Tolkning sker med Sennheisers olika system eller i samarbete med kundens/Din ljudtekniker.