Privatpersoner

Vill Du studera eller gifta Dig i Tyskland? Vill Du jobba i Österrike över vintern? Söker Du ett jobb i Schweiz? Kräver banken i Tyskland en bouppteckning eller ett arvsintyg? Kanske jobbar Du inom sjukvården eller som lärare och behöver Din legitimation på tyska?

Då krävs det nästan alltid att Du får Dina betyg, Din legitimation, anställningsintyg, Ditt person- eller registerutdrag eller bouppteckning/testamente översatt till tyska. Myndigheter, banker, universitet och förvaltningar kräver då en ”officiell översättning med stämpel/en bestyrkt översättning” (beglaubigte Übersetzung).
Ett sådant intyg får Du enbart av en auktoriserad translator.
Behöver Du råd eller tips på vad som krävs, ring gärna!

Auktoriserad translator och tolk Werner Wildfang samarbetar med tyska honorarkonsulatet i Göteborg, Tysk-Svenska Handelskammaren samt tyska församlingen i Göteborg.

Kontakta mig!

Werner Wildfang
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator och tolk

Max-Osterloh-Platz 11
38102 Braunschweig, Tyskland

Mejl: w@wildfang.eu
Telefon: +46 708 29 29 28