Werner Wildfang

Auktoriserad translator och auktoriserad tolk
 

 

Tjänster

Företagskunder

Företag & myndigheter

Mer

Privatpersoner

Dokument från privatkunder

Mer
l

Översättning & Tolkning

Mer

Om mig

”Auktoriserad translator och auktoriserad tolk” är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. Auktorisationen meddelas av Kammarkollegiet (tidigare Kommerskollegium) efter att översättaren och tolken genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha translators- och tolkauktorisation. Jag är sedan över 30 år medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) och undervisar även på språk- och översättarutbildningar bl.a. i Göteborg samt som språkhandledare inom tolkutbildningen.

Mer

Kontakta mig!

Werner Wildfang
av Kammarkollegiet auktoriserad translator och tolk

Max-Osterloh-Platz 11
38102 Braunschweig, Tyskland

Mejl: w@wildfang.eu
Telefon: + 46 708 29 29 28