Företagskunder

Företag som vill etablera sig i ett tyskspråkigt land och vill sälja tjänster eller produkter i Tyskland, Schweiz eller Österrike behöver först registerutdrag, fullmakter och avtal, sedan en webbsida, produktbroschyrer och PR-material.

För att Du som företagare ska kunna vara säker på att Dina handlingar accepteras av polis, tull, banker, hantverkskammare, myndigheter, försäkringsbolag mm. bör Du enbart vända Dig till en auktoriserad translator. En översättningsbyrå som förmedlar uppdrag kan aldrig vara ”auktoriserad translator”! Det kan bara en enskild översättare vara som har klarat det mycket svåra statliga provet. Naturligtvis tjänar Du även på att anlita en auktoriserad översättare och tolk direkt utan mellanhänder.

Kontakta mig!

Werner Wildfang
av Kammarkollegiet auktoriserad translator och tolk

Max-Osterloh-Platz 11
38102 Braunschweig, Tyskland

Mejl: w@wildfang.eu
Telefon: + 46 708 29 29 28