Översättning svenska till tyska

Information och råd: en liten handledning

När du upptäcker att du behöver en

översättning från svenska till tyska

är det oftast bråttom att hitta rätt översättare, t. ex. om du behöver ett personbevis, ett registerutdrag, ett skol- eller anställningsbetyg översatt till tyska. Hur gör du och vem kontaktar du?

 

Tolk eller översättare?

Tolkning innebär att man översätter muntligt det som sägs i ett samtal, t.ex. på sjukhuset, hos läkaren, hos polisen eller under en konferens. Tolken antecknar under samtalet, men det sker enbart för att komma ihåg viktiga siffror eller termer – du får  ingen färdig text eller protokoll. För att bli tolk krävs en utbildning och de duktigaste tolkarna avlägger ett kunskapsprov, där man översätter och förklarar facktermer, svarar på faktafrågor och sedan tolkar flera rollspel inför Kammarkollegiets bedömare. Om man klarar provet blir man en auktoriserad tolk. Tolkning sker alltid i båda språkriktningarna, i mitt fall mellan svenska och tyska. Det finns situationer där du kan be tolken att översätta ett dokument muntligt så att du förstår vad som står där – t. ex. en ansökan, ett vittnesförhör eller ett kvitto.

 

Översättare överför dokument skriftligt från ett språk till ett annat, i regel översätter man till sitt modersmål. Jag som är född i Tyskland och har levt i Sverige i över 30 år översätter från svenska till tyska, men även från engelska och franska till tyska – inte tvärtom. En översättare kan avlägga ett kunskapsprov inför Kammarkollegiet. Provet är väldigt svårt och bara få översättare klarar det och blir därmed ”translator”, eller ”av Kammarkollegiet auktoriserad translator”. Jag är auktoriserad translator till tyska, d.v.s. jag har rätt att stämpla/bestyrka mina översättningar till tyska. Jag får inte bestyrka/stämpla översättningar mellan t. ex. engelska och tyska, även om jag har läst engelska i många år på universitet i Tyskland och Storbritannien. Kammarkollegiet auktoriserar enbart översättare i språkkombinationer där svenska språket ingår, t.ex. översättare svenska-tyska, tyska-svenska, svenska-franska o.s.v., dock inte t. ex. engelska-tyska.

Kammarkollegiet har en lista med tolkar och översättare som har fått auktorisation, d.v.s. rätt att kalla sig ”auktoriserad translator” (översättare) och ”auktoriserad tolk”.

Det finns många duktiga översättare och tolkar som av olika skäl inte är auktoriserade. Vill du dock vara säker på att din tyska text/din tyska översättning kan användas hos en tysk myndighet/förvaltning, i rätten/hos en advokat, när du t. ex. söker ett tillstånd eller vill komma in på ett tyskt universitet, ska du vända dig till en auktoriserad översättare, en s.k. ”auktoriserad translator”. I regel mailar du din svenska text till din tyska översättare och får sedan en offert.

Priset beräknas på olika sätt: Normalt baseras priset på antal svenska ord i ditt dokument. Det har att göra med att tyska texter oftast är något längre än det svenska originalet. En översättning från svenska till tyska ska inte låta som en översättning, utan ”flyta” naturligt på tyska, d.v.s. att din tyska text är lättläst och lått att förstå. Det kräver en utomordentligt hög språkkompetens.

Vissa texter – t. Ex. blanketter som registerutdrag, arvsintyg, skadeanmälan, vittnes- eller polisförhör eller sjukvårdsjournaler/läkarjournaler och webbsidor har dock inte så många ord, men kräver utöver själva översättningen en viss layout eller bearbetning/redigering på tyska. Översättningen från svenska till tyska ska likna originalet så gott det går. Det kan vara ganska svårt att skriva in tysk text i en svensk blankett, och därför debiteras vissa översättningar efter den tid det tar. Hör gärna av dig.

Innan du tar kontakt med mig – eller med någon annan översättare – rekommenderar jag dig att ta reda på följande:

  • Är översättaren en s.k. ”auktoriserad translator”? Översättningsbyråer, förmedlingar och agenturer ger gärna sken av att vara ”auktoriserade”, men Kammarkollegiet som tillsynsmyndighet auktoriserar enbart enskilda översättare, ALDRIG företag eller organisationer. Visst kan byråer eller förmedlingar kontakta auktoriserade översättare, men det kan du lika gärna göra själv – snabbare och till en lägre kostnad!
  • Hur många sidor har din svenska text? Tänk dig en ”standardsida”, d.v.s. en sida som är typisk för ditt svenska dokument. Lägg ihop halvfulla sidor till en sida, när du räknar, men ändra inte i dokumentet.
  • Räkna antal ord om du kan. Gör en uppskattning i vart fall, så att din tyska översättare vet ungefär hur lång tid han/hon måste planerar in för ditt uppdrag.
  • Försök att beskriva din texttyp – t.ex. brev, avtal, personbevis, arvsintyg, registerutdrag, skolbetyg, vigselintyg, vigselbevis, avgångsbetyg, sjukvårdsjournal, försäkringshandling

Skicka sedan ett mejl till mig/eller ring och ange t. ex. följande:

”Jag behöver en översättning från svenska till tyska. Det är ett personbevis på fyra sidor”

”Jag har en svensk text som ska översättas till tyska. Texten skall stämplas och behövs hos banken. Jag ska sälja mitt hus i Sverige. Det är ett avtal, ungefär fem hela sidor”.

”Jag har ett dokument på svenska. 10 sidor. En liten broschyr. Cirka 2500 ord. Jag behöver en wordfil”.

 

Som auktoriserad translator har jag tystnadsplikt. Jag får inte ens berätta för mina närmaste att du har kontaktat mig eller vilket uppdrag det handlar om. Gör jag det, förlorar jag min auktorisation – som jag har haft i över 30 år – som auktoriserad tolk och auktoriserad translator. Din översättning är i trygga händer! Hör gärna av dig med din översättning till tyska!

 

Kontakta mig!

Werner Wildfang
av Kammarkollegiet auktoriserad translator och tolk

Max-Osterloh-Platz 11
38102 Braunschweig, Tyskland

Mejl: w@wildfang.eu
Telefon: + 46 708 29 29 28